2018.11.23

Dnia 27 listopada 2018 roku Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zlecił Konsorcjum firm: RUBAU POLSKA Spółka z o.o. oraz CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S-1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)”. Umowa Nr O.KA.D-3.2410.9.2018
Roboty prowadzone będą w oparciu o:

  1. Decyzję Wojewody Śląskiego nr 7/2010 z dnia 17.05.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak sprawy nr IF/IIIa/5340/13/09.
  2. Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr RDOŚ-24-WOOŚ/66130/45/08/JB z dnia 23.12.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
23 listopada 2018