2018.11.23

Dnia 23 listopada 2018 r. nastąpiło podpisanie umowy na nadzór.
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzenie Kontraktem pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)” sprawować będzie firma INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o. w oparciu o Umowę Nr O.KA.D-3.2410.22.2017/2018 z dnia 23.11.2018 r.

23 listopada 2018