2019.09.27 Osiągnięcie przez Wykonawcę Kamienia Milowego

W dniu 26.09.2019r. Wykonawca robót zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. ”Pyrzowice” – w. ”Lotnisko”)” spełnił warunki osiągnięcia kamienia milowego, polegającego na zrealizowaniu Robót o wartości 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w terminie 7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Kontraktu.
Wykonawca w okresie od daty podpisania umowy tj. 26.12.2018r. do 26.09.2019r. wykonał następujący zakres w najważniejszym asortymencie robót:
– Roboty ziemne związane z realizacją wykopu oraz zabudową materiału w nasyp: ok. 30% oraz zbrojenie konstrukcji nasypów: ok. 35%;
– Obiekty Inżynierskie:

  • Posadowienie bezpośrednie obiektów mostowych (pale fundamentowe): 95%;
  • Realizacja obiektu WE-4/2: fundamenty oraz podpory obiektu przygotowane pod montaż ustroju nośnego;

– Roboty przezbrojeniowe związane z przebudową urządzeń wodnych: 100%;
– Realizacja kanalizacji deszczowa związanej z odwodnieniem drogi: ok. 15%.

27 września 2019