Zamawiający

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40 -017 Katowice

Tel: (032) 258 62 81 do 5
Fax: (032) 259 87 10
Kierownik Projektu: Wojciech Żurek

Konsultant (Nadzór)

„INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15

tel.: +48 32 231 03 84
centrala: +48 32 401 08 70
+48 601 44 21 24
fax.: +48 32 231 48 64

Inżynier Kontraktu: Adam Kaczorowski