PODWYKONAWCY:

USŁUGODAWCY
LP. Pełna nazwa podmiotu Zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

– podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca

1. ECCO LOGIC Sp. z o. o. usunięcie drzew i krzewów usługodawca
2. Mentor Conulting Sp. z o.o. inwentaryzacja istniejących dróg i budynków usługodawca
3. Mentor Conulting Sp. z o.o. Środowiskowa sp.k. prowadzenie Nadzoru archeologicznego oraz Nadzoru przyrodniczego usługodawca
4. EXPERTGEO Sp. z o.o. obsługa geodezyjna usługodawca
5. Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej „DROG-MOL plus” Krystyna Molik projektowanie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
6. Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Sp. z o.o. obsługa laboratoryjna usługodawca
7. DOG Poland Sp. z o. o. Usługa wynajmu pracowników fizycznych usługodawca
8. Mirosław Wiśniewski Zakład Budowlany „PATI” wynajem sprzętu do wykonania warstw podbudów i nawierzchni z kruszywa usługodawca
9. DP Technologie Damian Walter zbrojenie nasypów materacami geosyntetycznymi usługodawca
10. JAN – POL Sp. J. transport materiałów usługodawca
PODWYKONAWCY
LP. Pełna nazwa podmiotu Zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu
1. IMPART roboty rozbiórkowe, przebudowa wodociągu podwykonawca robót budowlanych
2. DOG Poland Sp. z o. o. roboty ziemne podwykonawca robót budowlanych
3. KELLER POLSKA Sp. z o.o. wzmocnienie podłoża gruntowego metodą wibrowymiany gruntu podwykonawca robót budowlanych
4. ELMONTAŻ Sp. z o. o.. prace elektroenergetyczne związane z budową oświetlenia i teletechniczne podwykonawca robót budowlanych
5. ZRI CHROBOK wykonanie ścianek szczelnych podwykonawca robót budowlanych
6. ZRI CHROBOK wykonanie przewiertów podwykonawca robót budowlanych
7. FHU BRUS Krzysztof Rutana wykonanie obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych
8. MELIKOM Sp. z o.o. wykonanie kanalizacji deszczowej podwykonawca robót budowlanych
9. MOSTMARPAL Sp. z o.o. wykonanie pali fundamentowych podwykonawca robót budowlanych
10. BM-AQUA Sp. z o.o.Sp. k. przebudowa wodociągu podwykonawca robót budowlanych
DOSTAWCY
LP. Pełna nazwa podmiotu Zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu
1. IMPART najem koparki dostawca
2. ELIKOPOL BK Sp. z o. o. zakup i dostawa geosyntetyków dostawca
3. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa rur kamionkowych dostawca dostawca
4. KOPEX Bogdan Broś najem maszyn budowlanych dostawca
5. TADEUSZ DUC SPED – BIELSKO najem samochodów ciężarowych dostawca
6. JÓZEF BINKOWSKI najem samochodów ciężarowych dostawca
7. WODOTRANS najem maszyn budowlanych – cysterna dostawca
8. Górnicze Zakłady Dolomitowe dostawa kruszywa dostawca
9. Uponor Infra dostawa rur kanalizacyjnych dostawca
10. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa rur kamionkowych dostawca
11. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa rur kamionkowych dostawca
12. P.U.H. „AMK” Aneta Kocot najem samochodów ciężarowych dostawca
13. TERRA-KAP Robert Stefański najem maszyny budowlanej – koparka dostawca
14. PHU Paweł Adamczyk najem maszyny budowlanej – traktor z cysterną dostawca
15. Sakrecki Wiesław najem maszyn budowlanych – walec dostawca

Stan na dzień 30.06.2019r.