PODWYKONAWCY:

USŁUGODAWCY
LP. Pełna nazwa podmiotu Zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

– podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca

1. ECCO LOGIC Sp. z o. o. usunięcie drzew i krzewów usługodawca
2. Mentor Conulting Sp. z o.o. inwentaryzacja istniejących dróg i budynków usługodawca
3. Mentor Conulting Sp. z o.o. Środowiskowa sp.k. prowadzenie Nadzoru archeologicznego oraz Nadzoru przyrodniczego usługodawca
4. EXPERTGEO Sp. z o.o. obsługa geodezyjna usługodawca
5. Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej „DROG-MOL plus” Krystyna Molik projektowanie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
6. Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Sp. z o.o. obsługa laboratoryjna usługodawca
7. DOG Poland Sp. z o. o. wynajem sprzętu do wykonania warstw podbudów i nawierzchni z kruszywa usługodawca
8. Mirosław Wiśniewski Zakład Budowlany „PATI” usługa wynajmu pracowników fizycznych usługodawca
9. DP Technologie Damian Walter zbrojenie nasypów materacami geosyntetycznymi usługodawca
10. JAN – POL Sp. J. transport materiałów usługodawca
11. EUROVIA Polska S.A. wymieszanie wapna na grubości 40-50 cm usługodawca
12. PILETEST wykonanie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych pali usługodawca
13. Olimp Ochrona Sp. z o. o. ochrona fizyczna usługodawca
14. Mirosław Wiśniewski Zakład Budowlany „PATI” usługa wynajmu pracowników fizycznych usługodawca
15. Olimp Ochrona Sp. z o. o. Ochrona fizyczna usługodawca
16. Firma Handlowa Transbud – Wulkan Zdzisław Wszoła utylizacja odpadów usługodawca
17. SYSTEM Pracownia Projektowo – Badawcza próbne obciążenia usługodawca
PODWYKONAWCY
LP. Pełna nazwa podmiotu Zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu
1. IMPART roboty rozbiórkowe, przebudowa wodociągu podwykonawca robót budowlanych
2. DOG Poland Sp. z o. o. roboty ziemne podwykonawca robót budowlanych
3. KELLER POLSKA Sp. z o.o. wzmocnienie podłoża gruntowego metodą wibrowymiany gruntu podwykonawca robót budowlanych
4. ELMONTAŻ Sp. z o. o.. prace elektroenergetyczne związane z budową oświetlenia i teletechniczne podwykonawca robót budowlanych
5. ZRI CHROBOK wykonanie ścianek szczelnych podwykonawca robót budowlanych
6. ZRI CHROBOK wykonanie przewiertów podwykonawca robót budowlanych
7. FHU BRUS Krzysztof Rutana wykonanie obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych
8. MELIKOM Sp. z o.o. wykonanie kanalizacji deszczowej podwykonawca robót budowlanych
9. MOSTMARPAL Sp. z o.o. wykonanie pali fundamentowych podwykonawca robót budowlanych
10. FREYSSINET Sp. z o.o. wykonanie projektu, zakup, dostawa oraz montaż łożysk garnkowych i elastomerowych podwykonawca robót budowlanych
11. BM-AQUA Sp. z o.o.Sp. k. przebudowa wodociągu dalszy podwykonawca robót budowlanych
12. PTM Construction Sp. z o. o. wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie obieków mostowych WE-1/2 i ME-10/2 dalszy podwykonawca robót budowlanych
13. PTM Construction Sp. z o. o. wykonanie robót budowlano montażowych w zakressie obieków inżynierskich nr P10a/2 i P11/2 podwykonawca robót budowlanych
14. SAT Sp. z o. o. rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego oraz nawierzchni bitumicznych podwykonawca robót budowlanych
15. IZOMOST Michał Fila wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na obiektach mostowych podwykonawca robót budowlanych
16. TARCOPOL wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA11, przeciwspadków z asfaltu lanego MA11 podwykonawca robót budowlanych
17. B2 Sp. z o. o. wykonanie dostawy i montażu modułowych urządzeń dylatacyjnych podwykonawca robót budowlanych
18. DAREX – GROUP wykonanie prac brukarskich podwykonawca robót budowlanych
19. MOSTAR Południe. Specjalistyczne Usługi Mostowe Sp. z o. o. wykonanie dylatacji bitumicznych podwykonawca robót budowlanych
20. GDG Acoustic Sp. z o. o. wykonanie ekranów akustycznych podwykonawca robót budowlanych
21. Infrapave Sp z o. o. wykonanie ścieku monolitycznego podwykonawca robót budowlanych
22. STALPRODUKT S. A. wykonanie montażu systemowych barier ochronnych podwykonawca robót budowlanych
23. DWD SYSTEM Sp. z o. o. wykonanie odwodnienia z rur i kształtek z polipropylenu PP lub z pilietylenu HDPE wraz z elementami mocowań wykonanych ze stali kwasoodpornej podwykonawca robót budowlanych
24. MD Technologie wykonanie nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją podwykonawca robót budowlanych
25. Czechanowicz – Ekologia i Zieleń Sp. z o. o. umocnienie rowów geosiatką komórkową i humusowanie z obsianiem skarp, rowów i terenów płaskich podwykonawca robót budowlanych
26. Saferoad Grawil Spółka z o.o. wykonania : oznakowanie poziome termoplastyczne (linie krawędziowe strukturalne Dotline, linie segregacyjne i drobne elementy na gładko; elementy PEO bierne w obudowie żeliwnej oraz usuwanie starego oznakowania i elementów PEO podwykonawca robót budowlanych
27. Damian Walter DP Technologie Zabezpieczenie skarp wykopów osłoną przeciwrumoszową podwykonawca robót budowlanych
28. DROGMOL Sp. z o. o., Sp. k. wykonanie pionowego oznakowania docelowego podwykonawca robót budowlanych
29. STALPRODUKT-WAMECH Sp. z o.o. wykonanie barier – zakres drogowy podwykonawca robót budowlanych
30. STALPRODUKT-WAMECH Sp. z o.o. wykonanie barier – zakres mostowy podwykonawca robót budowlanych
31. GZD Sp. z o. o., Sp. k wykonanie dostawy i montażu ogrodzeń U-11a podwykonawca robót budowlanych
32. IBF Polska Sp. z o.o. dostawa i montaż barier betonowych typ 85-1/F podwykonawca robót budowlanych
33. PORMI Sp. z o.o. prace brukarskie podwykonawca robót budowlanych
DOSTAWCY
LP. Pełna nazwa podmiotu Zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu
1. IMPART najem koparki dostawca
2. ELIKOPOL BK Sp. z o. o. zakup i dostawa geosyntetyków dostawca
3. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa rur kamionkowych dostawca dostawca
4. KOPEX Bogdan Broś najem maszyn budowlanych dostawca
5. TADEUSZ DUC SPED – BIELSKO najem samochodów ciężarowych dostawca
6. JÓZEF BINKOWSKI najem samochodów ciężarowych dostawca
7. WODOTRANS najem maszyn budowlanych – cysterna dostawca
8. Górnicze Zakłady Dolomitowe dostawa kruszywa dostawca
9. Uponor Infra dostawa rur kanalizacyjnych dostawca
10. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa rur kamionkowych dostawca
11. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa rur kamionkowych dostawca
12. P.U.H. „AMK” Aneta Kocot najem samochodów ciężarowych dostawca
13. TERRA-KAP Robert Stefański najem maszyny budowlanej – koparka dostawca
14. PHU Paweł Adamczyk najem maszyny budowlanej – traktor z cysterną dostawca
15. Sakrecki Wiesław najem maszyn budowlanych – walec dostawca
16. EURO-TED Sp. z o. o. dostawa stali zbrojeniowej dostawca
17. Usługi Transportowe Tomasz Olejniczak najem maszyny budowlanej – traktor z cysterną dostawca
18. ULMA Construccion Polska S.A. dostawa rusztowania dostawca
19. EUROVIA Polska S.A. dostawa wapna dostawca
20. Górażdże Beton Sp. z o. o. dostawa betonu dostawca
21. TRIBAG S.A. dostawa kruszyw łamanych dostawca
22. F.C.B. „RONRNBERGER” LTD dostawa piasku dostawca
23. BEWA Sp. z o. o. Sp. k. dostawa studni i wpustów dostawca
24. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa zastawek naściennych ze stali nierdzewnej dostawca
25. Usługi Transportowo – Sprzętowe „BUDO-SPRZĘT” Jarosław Redel najem samochodu czteroosiowego dostawca
26. F.H.U. „DATER s.c.” Teresa Serwecińska najem samochodu czteroosiowego dostawca
27. F.H.U. FABEX Czapla Fabian najem samochodów czteroosiowych dostawca
28. KAMA TRANS Kamila Szymczyk – Grabowska dostawa barier dostawca
29. Sienkiewicz MAT-BUS Sp. z o.o. dostawa studni żelbetowych dostawca
30. Usługi Transportowe Psonka Andrzej najem samochodu czteroosiowego dostawca
31. Piernikarczyk Piotr Transport Ciężki i Handel „PETRANS” najem samochodów czteroosiowych dostawca
32. CAS – SPRZĘT Firma Sprzętowo – transportowa najem koparki kołowej dostawca
33. PPHU STRZAŁ-POL Paweł Tyrała najem samochodu czteroosiowego dostawca
34. PGE Ekoserwis dostawa Ekostabilizacji UTEX BP2,5 dostawca
35. SIBET S.A. dostawa belek kujan 17,64m, kl A. dostawca
36. JULPAMA Sylwia Bednarska dostawa spycharki dostawca
37. RIVAL Zakład Ogólnobudowlany Zuzanna Włodarczyk dostawa koparki gąsienicowej z młotem dostawca
38. PGE Ekoserwis dostawa Ekostabilizacji UTEX BP 2,5 i BP 6 dostawca
39. FHU BRUS Krzysztof Rutana najem pracowników fizycznych dostawca
40. EKO GRAND Rafał Kurzak dostawa sprzętu do przekruszenia elementów betonowych oraz rumoszu skalnego dostawca
41. ULMA Construccion Polska S.A. dostawa deskowania dostawca
42. Wyburzenia i roboty ziemne Professional Krzysztof Lesyk dostawa koparki DOOSAN DX300 z młotem 2,5 tony dostawca
43. ULMA Construccion Polska S.A. dostawa deskowania dostawca
44. Rekultywacja Terenów Śląskich Sp. z o. o. Sp. k. dostawa piasku dostawca
45. Systemy i technologie dostawa desek gzymsowych dostawca
46. ALPIDA Sp. z o. o. dostawa krawężników kamiennych mostowych i ścieków przykrawężnikowych dostawca
47. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa przepustów z rur żelbetowych i ścianek czołowych pod rurą dostawca
48. Animalley – Fauna Passage Sp. z o.o. dostawa ogrodzenia dostawca
49. P.P.H.U. „Ryszard” Import-Export Ryszard Flak dostawa betonu C16/20 pod fundamenty ogrodzenia dostawca
50. PGE Ekoserwis Dostawa Ekostabilizacji UTEX BP2,5 i Ekopodbudowy UTEX BP 6 dostawca
51. PGE Ekoserwis Dostawa Ekopodbudowy UTEX BP6 dostawca
52. PGE Ekoserwis Dostawa Ekopodbudowy UTEX BP6 dostawca
53. BARIBAL Firma Sprzętowa dostawa beczki 6000l dostawca
54. Systemy i technologie Dostawa desek gzymsowych dostawca
55. Firma Handlowa Transbud – Wulkan Zdzisław Wszoła dostawa piasku dostawca
56. BRUK S.A. dostawa galanterii betonowej dostawca
57. TERRA-KOP Robert Stefański Wynajem koparki dostawca
58. KUBIKUS II Sp. z o. o. Wynajem koparki dostawca
59. AKSOUND Sp. z o. o. Sp. k. Dostawa paneli akustycznych dostawca
60. DROGOPOL-ZW Sp. z o. o. Dostawa materiału dostawca
61. AKSOUND Sp. z o. o. Sp. k. Dostawa paneli akustycznych dostawca

Stan na dzień 30.04.2021r.