PODWYKONAWCY:

USŁUGODAWCY
LP. Pełna nazwa podmiotu Zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

– podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca

1. ECCO LOGIC Sp. z o. o. usunięcie drzew i krzewów usługodawca
2. Mentor Conulting Sp. z o.o. inwentaryzacja istniejących dróg i budynków usługodawca
3. Mentor Conulting Sp. z o.o. Środowiskowa sp.k. prowadzenie Nadzoru archeologicznego oraz Nadzoru przyrodniczego usługodawca
4. EXPERTGEO Sp. z o.o. obsługa geodezyjna usługodawca
5. Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej „DROG-MOL plus” Krystyna Molik projektowanie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
6. Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Sp. z o.o. obsługa laboratoryjna usługodawca
7. DOG Poland Sp. z o. o. Usługa wynajmu pracowników fizycznych usługodawca
8. Mirosław Wiśniewski Zakład Budowlany „PATI” wynajem sprzętu do wykonania warstw podbudów i nawierzchni z kruszywa usługodawca
9. DP Technologie Damian Walter zbrojenie nasypów materacami geosyntetycznymi usługodawca
10. JAN – POL Sp. J. transport materiałów usługodawca
11. EUROVIA Polska S.A. Wymieszanie wapna na grubości 40-50 cm usługodawca
12. PILETEST Wykonanie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych pali usługodawca
PODWYKONAWCY
LP. Pełna nazwa podmiotu Zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu
1. IMPART roboty rozbiórkowe, przebudowa wodociągu podwykonawca robót budowlanych
2. DOG Poland Sp. z o. o. roboty ziemne podwykonawca robót budowlanych
3. KELLER POLSKA Sp. z o.o. wzmocnienie podłoża gruntowego metodą wibrowymiany gruntu podwykonawca robót budowlanych
4. ELMONTAŻ Sp. z o. o.. prace elektroenergetyczne związane z budową oświetlenia i teletechniczne podwykonawca robót budowlanych
5. ZRI CHROBOK wykonanie ścianek szczelnych podwykonawca robót budowlanych
6. ZRI CHROBOK wykonanie przewiertów podwykonawca robót budowlanych
7. FHU BRUS Krzysztof Rutana wykonanie obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych
8. MELIKOM Sp. z o.o. wykonanie kanalizacji deszczowej podwykonawca robót budowlanych
9. MOSTMARPAL Sp. z o.o. wykonanie pali fundamentowych podwykonawca robót budowlanych
10. FREYSSINET Sp. z o.o. wykonanie projektu, zakup, dostawa oraz montaż łożysk garnkowych i elastomerowych podwykonawca robót budowlanych
11. BM-AQUA Sp. z o.o.Sp. k. przebudowa wodociągu dalszy podwykonawca robót budowlanych
DOSTAWCY
LP. Pełna nazwa podmiotu Zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu
1. IMPART najem koparki dostawca
2. ELIKOPOL BK Sp. z o. o. zakup i dostawa geosyntetyków dostawca
3. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa rur kamionkowych dostawca dostawca
4. KOPEX Bogdan Broś najem maszyn budowlanych dostawca
5. TADEUSZ DUC SPED – BIELSKO najem samochodów ciężarowych dostawca
6. JÓZEF BINKOWSKI najem samochodów ciężarowych dostawca
7. WODOTRANS najem maszyn budowlanych – cysterna dostawca
8. Górnicze Zakłady Dolomitowe dostawa kruszywa dostawca
9. Uponor Infra dostawa rur kanalizacyjnych dostawca
10. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa rur kamionkowych dostawca
11. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa rur kamionkowych dostawca
12. P.U.H. „AMK” Aneta Kocot najem samochodów ciężarowych dostawca
13. TERRA-KAP Robert Stefański najem maszyny budowlanej – koparka dostawca
14. PHU Paweł Adamczyk najem maszyny budowlanej – traktor z cysterną dostawca
15. Sakrecki Wiesław najem maszyn budowlanych – walec dostawca
16. EURO-TED Sp. z o. o. dostawa stali zbrojeniowej dostawca
17. Usługi Transportowe Tomasz Olejniczak najem maszyny budowlanej – traktor z cysterną dostawca
18. ULMA Construccion Polska S.A. dostawa rusztowania dostawca
19. EUROVIA Polska S.A. dostawa wapna dostawca
20. Górażdże Beton Sp. z o. o. dostawa betonu dostawca
21. TRIBAG S.A. dostawa kruszyw łamanych dostawca
22. F.C.B. „RONRNBERGER” LTD dostawa piasku dostawca
23. BEWA Sp. z o. o. Sp. k. dostawa studni i wpustów dostawca
24. NEPTUN Sp. z o. o. dostawa zastawek naściennych ze stali nierdzewnej dostawca
25. Usługi Transportowo – Sprzętowe „BUDO-SPRZĘT” Jarosław Redel najem samochodu czteroosiowego dostawca
26. F.H.U. „DATER s.c.” Teresa Serwecińska najem samochodu czteroosiowego dostawca
27. F.H.U. FABEX Czapla Fabian najem samochodów czteroosiowych dostawca
28. KAMA TRANS Kamila Szymczyk – Grabowska dostawa barier dostawca
29. Sienkiewicz MAT-BUS Sp. z o.o. dostawa studni żelbetowych dostawca
30. Usługi Transportowe Psonka Andrzej najem samochodu czteroosiowego dostawca
31. Piernikarczyk Piotr Transport Ciężki i Handel „PETRANS” najem samochodów czteroosiowych dostawca
32. CAS – SPRZĘT Firma Sprzętowo – transportowa najem koparki kołowej dostawca
33. PPHU STRZAŁ-POL Paweł Tyrała najem samochodu czteroosiowego dostawca
34. PGE Ekoserwis dostawa Ekostabilizacji UTEX BP2,5 dostawca
35. SIBET S.A. dostawa belek kujan 17,64m, kl A. dostawca
36. JULPAMA Sylwia Bednarska dostawa spycharki dostawca
37. RIVAL Zakład Ogólnobudowlany Zuzanna Włodarczyk dostawa koparki gąsienicowej z młotem dostawca

Stan na dzień 30.09.2019r.