Postęp robót

BRANŻA DROGOWA

Schemat liniowy zaawansowania robót drogowych – na dzień 31.11.2019 roku.

BRANŻA MOSTOWA

OBIEKT WE-1/2 (km 2+895,42 w ciągu S1 na drogą powiatową S3204

OBIEKT WE-4/2 (km 6+262,79 w ciągu S1 na drogą krajową nr. 78)

OBIEKT WE-5/2 (km 6+509,89 w ciągu S1 na drogą powiatową S4719)

OBIEKT WE-8/2 (km 9+285,06 w ciągu S1 na drogą powiatową S4745)

OBIEKT WE-9/2 (km 10+342,50 w ciągu S1 na drogą powiatową S4746)

OBIEKT ME-10/2 (km 10+582,31 nad rzeką Czarna Przemsza)