Postęp robót

BRANŻA DROGOWA

Schemat liniowy zaawansowania robót drogowych – na dzień 30.04.2021 roku.

BRANŻA MOSTOWA

OBIEKT WE-1/2 (km 2+895,42 w ciągu S1 nad drogą powiatową S3204)

OBIEKT WE-4/2 (km 6+262,79 w ciągu S1 nad drogą krajową nr. 78)

OBIEKT WE-5/2 (km 6+509,89 w ciągu S1 nad drogą powiatową S4719)

OBIEKT WE-8/2 (km 9+285,06 w ciągu S1 nad drogą powiatową S4745)

OBIEKT WE-9/2 (km 10+342,50 w ciągu S1 nad drogą powiatową S4746)

OBIEKT ME-10/2 (km 10+582,31 nad rzeką Czarna Przemsza)

OBIEKT P-11/2 (km 11+062,16 w ciągu S1)

OBIEKT P-10a/2 (km 11+262,86 w ciągu S1)