Postęp robót

Schemat liniowy zaawansowania robót drogowych – na dzień 31.07.2019 roku.