Postęp robót

Schemat liniowy zaawansowania robót drogowych – na dzień 30.09.2019 roku.