Postęp prac

Postęp inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym
  • 96%

    UPŁYW CZASU REALIZACJI

  • 87.81%

    ZAAWANSOWANIE FINANSOWE (bez zaliczki)

Stan na: 31.12.2020 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 98 999 958,62 zł

Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 10% ZKK: 9 899 995,86 zł oraz

PŚP nr. 2: 3 105 102,84 zł

PŚP nr. 3: 4 189 943,28 zł

PŚP nr. 4: 3 703 471,77 zł

PŚP nr. 5: 4 272 143,02 zł

PŚP nr. 6: 8 621 245,28 zł

PŚP nr. 7: 3 339 974,31 zł

PŚP nr. 8: 3 755 983,34 zł

PŚP nr. 9: 3 062 153,50 zł

PŚP nr. 10: 3 523 896,86 zł

PŚP nr. 11: 3 998 350,05 zł

PŚP nr. 12: 3 621 491,45 zł

PŚP nr. 13: 4 263 564,26 zł

PŚP nr. 14: 681 874,36 zł

PŚP nr. 15: 2 638 500,63

PŚP nr. 16: 4 592 542,43 zł

PŚP nr. 17: 6 140 672,99 zł

PŚP nr. 18: 1 005 787,56 zł

PŚP nr. 19: 3 779 718,46 zł

PŚP nr. 20: 4 639 424,08 zł

87,81

W okresie rozliczeniowym

PŚP nr. 21: 4 095 288,93 zł

Razem: 86 931 125,26 zł

Postęp inwestycji w ujęciu rzeczowym

Stan na: 31.12.2020 r.

Rodzaj robót

Do okresu rozliczeniowego [%]

W okresie rozliczeniowym [%]

Narastająco [%]

DROGOWE

Roboty przygotowawcze

100,00

0,00

100,00

Roboty ziemne

99,00

0,50

99,00

Odwodnienia

98,71

1,29

100,00

Podbudowy

84,12

7,99

92,11

Nawierzchnia

66,08

5,81

71,89

Roboty wykończeniowe

46,75

15,93

62,68

Elementy ulic

71,40

14,32

85,72

Bariery ochronne

9,61

20,39

30,00

Ogrodzenia dróg

44,93

13,67

58,60

Ekrany akustyczne

37,33

3,67

41,00

MOSTOWE

Roboty przygotowawcze

100,00

0,00

100,00

Fundamenty obiektów

100,00

0,00

100,00

Podpory i konstrukcje oporowe

100,00

0,00

100,00

Ustroje nośne

100,00

0,00

100,00

Łożyska

100,00

0,00

100,00

Urządzenia dylatacyjne

54,00

71,00

Odwodnienie

69,00

0,00

69,00

Izolacje

99,61

0,00

99,61

Nawierzchnie

85,19

0,00

85,19

Elementy zabezpieczające

41,00

7,00

48,00

BRANŻOWE

Kanalizacja deszczowa

97,00

2,00

99,00

Kanał hydrotechniczny

100,00

0,00

100,00

Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

100,00

0,00

100,00

Zbiorniki retencyjne

100,00

0,00

100,00

Branża teletechniczna

100,00

0,00

100,00

Przebudowa urządzeń wodnych

92,27

0,00

92,27

Branża elektroenergetyczna

84,69

0,00

84,69