Postęp prac

Postęp inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym
  • 47.88%

    UPŁYW CZASU REALIZACJI

  • 47.95%

    ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

Stan na: 13.03.2020 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 98 999 958,62 zł

Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 10% ZKK: 9 899 995,86 zł oraz

PŚP nr. 2: 3 105 102,84 zł

PŚP nr. 3: 4 189 943,28 zł

PŚP nr. 4: 3 703 471,77 zł

PŚP nr. 5: 4 272 143,02 zł

PŚP nr. 6: 8 621 245,28 zł

PŚP nr. 7: 3 339 974,31 zł

PŚP nr. 8: 3 755 983,34 zł

PŚP nr. 9: 3 062 153,50 zł

47,95

W okresie rozliczeniowym

PŚP nr. 10: 3 523 896,86 zł

Razem: 47 473 910,06 zł

Postęp inwestycji w ujęciu rzeczowym

Stan na: 29.02.2020 r.

Rodzaj robót

Do okresu rozliczeniowego [%]

W okresie rozliczeniowym [%]

Narastająco [%]

DROGOWE

Roboty przygotowawcze

82,00

0,00

82,00

Roboty ziemne

73,00

0,00

73,00

Odwodnienia

16,95

0,00

16,95

Podbudowy

6,87

0,00

8,20

MOSTOWE

Roboty przygotowawcze

(wytyczenie obiektów)

78,00

0,00

78,00

Fundamenty obiektów

79,79

2,90

82,69

Podpory i konstrukcje oporowe

61,78

16,31

78,09

Ustroje nośne

27,45

16,35

43,80

Łożyska

58,02

16,81

74,83

Izolacje

10,00

19,61

29,61

BRANŻOWE

Kanalizacja deszczowa

37,50

11,19

48,69

Kanał hydrotechniczny

76,00

7,95

83,95

Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

100,00

0,00

100,00

Zbiorniki retencyjne

38,97

16,01

54,98

Branża teletechniczna

100,00

0,00

100,00

Przebudowa urządzeń wodnych

49,06

9,61

58,67