Postęp prac

Postęp inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym
  • 76%

    UPŁYW CZASU REALIZACJI

  • 60.61%

    ZAAWANSOWANIE FINANSOWE (bez zaliczki)

Stan na: 31.08.2020 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 98 999 958,62 zł

Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 10% ZKK: 9 899 995,86 zł oraz

PŚP nr. 2: 3 105 102,84 zł

PŚP nr. 3: 4 189 943,28 zł

PŚP nr. 4: 3 703 471,77 zł

PŚP nr. 5: 4 272 143,02 zł

PŚP nr. 6: 8 621 245,28 zł

PŚP nr. 7: 3 339 974,31 zł

PŚP nr. 8: 3 755 983,34 zł

PŚP nr. 9: 3 062 153,50 zł

PŚP nr. 10: 3 523 896,86 zł

PŚP nr. 11: 3 998 350,05 zł

PŚP nr. 12: 3 621 491,45 zł

PŚP nr. 13: 4 263 564,26 zł

PŚP nr. 14: 681 874,36 zł

PŚP nr. 15: 2 638 500,63

67,95

W okresie rozliczeniowym

PŚP nr. 16: 4 592 542,43 zł

Razem: 67 270 233,24 zł

Postęp inwestycji w ujęciu rzeczowym

Stan na: 31.08.2020 r.

Rodzaj robót

Do okresu rozliczeniowego [%]

W okresie rozliczeniowym [%]

Narastająco [%]

DROGOWE (47,00%)

Roboty przygotowawcze

90,72

1,58

92,30

Roboty ziemne

86,84

6,51

93,35

Odwodnienia

66,25

6,50

72,75

Podbudowy

46,48

14,16

60,64

Nawierzchnia

3,63

32,22

35,85

Roboty wykończeniowe

5,72

7,40

13,12

Elementy ulic

5,00

25,09

30,09

Ogrodzenia dróg

41,71

0,00

41,71

Ekrany akustyczne

7,91

11,70

19,61

MOSTOWE (85,56%)

Roboty przygotowawcze

99,00

1,00

100,00

Fundamenty obiektów

88,50

3,00

91,50

Podpory i konstrukcje oporowe

100,00

0,00

100,00

Ustroje nośne

98,00

0,70

98,70

Łożyska

100,00

0,00

100,00

Urządzenia dylatacyjne

0,00

52,00

52,00

Odwodnienie

45,00

2,00

47,00

Izolacje

79,00

0,00

79,00

Nawierzchnie

20,00

3,00

23,00

Rozbiórka ekranów akustycznych

26,00

0,00

26,00

Elementy zabezpieczające

3,00

2,75

5,75

BRANŻOWE (72,76%)

Kanalizacja deszczowa

74,83

4,67

79,50

Kanał hydrotechniczny

100,00

0,00

100,00

Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

100,00

0,00

100,00

Zbiorniki retencyjne

82,00

18,00

100,00

Branża teletechniczna

100,00

0,00

100,00

Przebudowa urządzeń wodnych

68,75

2,25

71,00

Branża elektroenergetyczna

48,22

36,47

84,69