Postęp prac

Postęp inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym
  • 25.29%

    UPŁYW CZASU REALIZACJI

  • 17.37%

    ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

Stan na: 31.07.2019 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 98 999 958,62 zł
Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 10% ZKK: 9 899 995,86 zł oraz
PŚP nr. 2: 3 099 518,23 zł
PŚP nr. 3: 4 120 367,82 zł
Razem: 17 119 881,91 zł
17,37
W okresie rozliczeniowym 4,23
Postęp inwestycji w ujęciu rzeczowym

Stan na: 30.06.2019 r.

Rodzaj robót

Do okresu rozliczeniowego [%]

W okresie rozliczeniowym [%]

Narastająco [%]

DROGOWE

Roboty przygotowawcze

32,03

37,26

69,29

Roboty ziemne

20,80

14,96

35,76

Rozbiórka ekranów akustycznych

8,00

5,30

13,30

MOSTOWE

Fundamenty obiektów

0,0

18,00

18,00

Rozbiórka ekranów akustycznych

26,00

0,00

26,00

BRANŻOWE

Kanalizacja deszczowa

0,00

12,66

12,66

Kanał hydrotechniczny

0,00

20,85

20,85