Postęp prac

Postęp inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym
  • 86%

    UPŁYW CZASU REALIZACJI

  • 75.33%

    ZAAWANSOWANIE FINANSOWE (bez zaliczki)

Stan na: 31.10.2020 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 98 999 958,62 zł

Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 10% ZKK: 9 899 995,86 zł oraz

PŚP nr. 2: 3 105 102,84 zł

PŚP nr. 3: 4 189 943,28 zł

PŚP nr. 4: 3 703 471,77 zł

PŚP nr. 5: 4 272 143,02 zł

PŚP nr. 6: 8 621 245,28 zł

PŚP nr. 7: 3 339 974,31 zł

PŚP nr. 8: 3 755 983,34 zł

PŚP nr. 9: 3 062 153,50 zł

PŚP nr. 10: 3 523 896,86 zł

PŚP nr. 11: 3 998 350,05 zł

PŚP nr. 12: 3 621 491,45 zł

PŚP nr. 13: 4 263 564,26 zł

PŚP nr. 14: 681 874,36 zł

PŚP nr. 15: 2 638 500,63

PŚP nr. 16: 4 592 542,43 zł

PŚP nr. 17: 6 140 672,99 zł

78,99

W okresie rozliczeniowym

PŚP nr. 18: 1 005 787,56 zł
PŚP nr. 19: 3 779 718,46 zł

Razem: 78 196 412,25 zł

Postęp inwestycji w ujęciu rzeczowym

Stan na: 31.10.2020 r.

Rodzaj robót

Do okresu rozliczeniowego [%]

W okresie rozliczeniowym [%]

Narastająco [%]

DROGOWE

Roboty przygotowawcze

93,61

6,39

100,00

Roboty ziemne

94,47

3,29

97,76

Odwodnienia

78,73

5,42

84,15

Podbudowy

65,51

13,47

78,98

Nawierzchnia

37,62

18,27

55,89

Roboty wykończeniowe

18,17

7,31

25,48

Elementy ulic

30,09

34,39

64,48

Ogrodzenia dróg

41,71

0,00

41,71

Ekrany akustyczne

22,00

0,00

22,00

MOSTOWE

Roboty przygotowawcze

100,00

0,00

100,00

Fundamenty obiektów

98,00

2,00

100,00

Podpory i konstrukcje oporowe

100,00

0,00

100,00

Ustroje nośne

98,90

1,10

100,00

Łożyska

100,00

0,00

100,00

Urządzenia dylatacyjne

52,00

0,00

52,00

Odwodnienie

64,47

1,47

65,94

Izolacje

90,14

9,47

99,61

Nawierzchnie

61,04

24,15

85,19

Elementy zabezpieczające

10,30

22,07

32,37

BRANŻOWE

Kanalizacja deszczowa

84,69

12,31

97,00

Kanał hydrotechniczny

100,00

0,00

100,00

Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

100,00

0,00

100,00

Zbiorniki retencyjne

100,00

0,00

100,00

Branża teletechniczna

100,00

0,00

100,00

Przebudowa urządzeń wodnych

87,35

4,92

92,27

Branża elektroenergetyczna

84,69

0,00

84,69