Postęp prac

Postęp inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym
  • 41.84%

    UPŁYW CZASU REALIZACJI

  • 37.51%

    ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

Stan na: 31.11.2019 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 98 999 958,62 zł
Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 10% ZKK: 9 899 995,86 zł oraz
PŚP nr. 2: 3 099 518,23 zł
PŚP nr. 3: 4 120 367,82 zł
PŚP nr. 4: 3 589 317,87 zł
PŚP nr. 5: 4 272 143,02 zł
PŚP nr. 6: 8 621 245,28 zł
Razem: 33 791 902,05 zł
34,13
W okresie rozliczeniowym PŚP nr. 7: 3 339 974,31 3,38
Postęp inwestycji w ujęciu rzeczowym

Stan na: 30.11.2019 r.

Rodzaj robót

Do okresu rozliczeniowego [%]

W okresie rozliczeniowym [%]

Narastająco [%]

DROGOWE

Roboty przygotowawcze

81,81

0,09

81,90

Roboty ziemne

66,86

4,20

71,06

Odwodnienia

6,76

10,19

16,95

Podbudowy

3,25

1,84

5,09

MOSTOWE

Roboty przygotowawcze

(wytyczenie obiektów)

66,67

11,33

78,00

Fundamenty obiektów

69,77

1,93

71,70

Podpory i konstrukcje oporowe

43,74

6,67

50,41

Ustroje nośne

0,00

14,96

14,96

Łożyska

58,02

0,00

58,02

BRANŻOWE

Wodociągowo – kanalizacyjne

31,87

5,95

37,82

Kanalizacja deszczowa

25,48

11,54

37,02

Kanał hydrotechniczny

66,66

8,93

75,59

Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

100,00

0,00

100,00

Zbiorniki retencyjne

19,36

6,10

25,46