Postęp prac

Postęp inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym
  • 55.36%

    UPŁYW CZASU REALIZACJI

  • 51.99%

    ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

Stan na: 13.03.2020 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 98 999 958,62 zł

Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 10% ZKK: 9 899 995,86 zł oraz

PŚP nr. 2: 3 105 102,84 zł

PŚP nr. 3: 4 189 943,28 zł

PŚP nr. 4: 3 703 471,77 zł

PŚP nr. 5: 4 272 143,02 zł

PŚP nr. 6: 8 621 245,28 zł

PŚP nr. 7: 3 339 974,31 zł

PŚP nr. 8: 3 755 983,34 zł

PŚP nr. 9: 3 062 153,50 zł

PŚP nr. 10: 3 523 896,86 zł

51,99

W okresie rozliczeniowym

PŚP nr. 11: 3 998 350,05 zł

Razem: 51 472 260,11 zł

Postęp inwestycji w ujęciu rzeczowym

Stan na: 30.04.2020 r.

Rodzaj robót

Do okresu rozliczeniowego [%]

W okresie rozliczeniowym [%]

Narastająco [%]

DROGOWE (29,55%)

Roboty przygotowawcze

82,00

6,13

88,13

Roboty ziemne

73,00

5,17

78,17

Odwodnienia

16,95

10,83

27,78

Podbudowy

8,20

5,22

13,42

Nawierzchnia

0,00

0,08

0,08

Roboty wykończeniowe

0,00

1,08

1,08

Ogrodzenia dróg

0,00

16,30

16,30

Ekrany akustyczne

0,00

7,82

7,82

MOSTOWE (70,07%)

Roboty przygotowawcze

78,00

12,00

90,00

Fundamenty obiektów

82,69

0,81

83,50

Podpory i konstrukcje oporowe

78,09

17,51

95,60

Ustroje nośne

43,80

52,20

96,00

Łożyska

74,83

15,17

100,00

Izolacje

29,61

18,09

47,70

BRANŻOWE (58,20%)

Kanalizacja deszczowa

48,69

10,89

59,58

Kanał hydrotechniczny

83,95

16,05

100,00

Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

100,00

0,00

100,00

Zbiorniki retencyjne

54,98

6,28

61,26

Branża teletechniczna

100,00

0,00

100,00

Przebudowa urządzeń wodnych

58,67

3,13

61,80

Branża elektroenergetyczna

0,00

0,01

0,01