Postęp prac

Postęp inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym
  • 31.63%

    UPŁYW CZASU REALIZACJI

  • 34.13%

    ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

Stan na: 30.09.2019 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 98 999 958,62 zł
Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 10% ZKK: 9 899 995,86 zł oraz
PŚP nr. 2: 3 099 518,23 zł
PŚP nr. 3: 4 120 367,82 zł
PŚP nr. 4: 3 589 317,87 zł
PŚP nr. 5: 4 272 143,02 zł
PŚP nr. 6: 8 621 245,28 zł
Razem: 33 791 902,05 zł
34,13
W okresie rozliczeniowym 08,71
Postęp inwestycji w ujęciu rzeczowym

Stan na: 30.09.2019 r.

Rodzaj robót

Do okresu rozliczeniowego [%]

W okresie rozliczeniowym [%]

Narastająco [%]

DROGOWE

Roboty przygotowawcze

81,81

0,09

81,90

Roboty ziemne

48,60

10,35

58,95

Podbudowy

0,00

2,57

2,57

MOSTOWE

Roboty przygotowawcze

(wytyczenie obiektów)

0,00

66,67

66,67

Fundamenty obiektów

44,26

16,49

60,75

Zbrojenie

04,04

4,85

14,52

Beton

2,18

4,70

6,88

Łożyska

0,00

58,02

58,02

BRANŻOWE

Kanalizacja deszczowa

19,60

5,88

25,48

Kanał hydrotechniczny

47,00

19,66

66,66

Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

100,00

0,00

100,00

Zbiorniki retencyjne

0,00

25,46

25,46